Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich
w Szczecinie HISTORIA


W 1980 roku dnia 19 listopada w Gdyni odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie Oficerów Mechaników I klasy. Powstał Komitet Organizacyjny z Przewodniczącym
Marianem Przyklangiem. Stowarzyszenie zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku a w dniu 10 lipca 1981 w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Odział Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich . Przewodniczącym został Marceli Stelmaszczuk. W dniu 27 maja 1981 roku Rada Stowarzyszenia Kapitanów i Starszych Mechaników zawarły porozumienia w którym między innymi czytamy:

" Oba Stowarzyszenia dołożą starań , aby Kapitanowie i Starsi Oficerowie Mechanicy umacniali w solidarnej współpracy na statkach autorytet Kierownictwa statku , a na lądzie stanowili siłę skutecznie broniacą ich zawodowych interesów i stojącą na straży dobrych tradycji polskiej bandery."


W dniu 10 października 1998 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich w Szczecinie

Wpisywanie do księgi pamiątkowej:
arcybiskup
Marian Przykucki,
Henryk Ramęda,
Kazimierz Igielski
oraz
Bogdan Szreder.

 

Wbijanie "gwoździa" pamiątkowego w drzewce sztandaru.
Od lewej:
Stanislaw Kuszmider,
Kazimierz Igielski,
Zdzisław Serafin
oraz Jan Warchoł.

 


 

Poczet sztandarowy w składzie od lewej:
Jerzy Kornicki,
Marceli Stelmaszczuk,
Stanisław Knihnicki.

 

Na tę okoliczność do "Księgi pamiątkowej" wpisano następujące przedsiębiorstwa i osoby:

 

A oto sztandar SSMM w pełnej krasie trzymany przez Stanisława Kuszmidera.

Z życia Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich

 

Warta honorowa ze sztandarem stowarzyszenia w przeddzień pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Przed katedrą św. Jakuba - Czerwiec 2004r.

Od lewej starsi oficerowie mechanicy:
Marceli Stelmaszczuk
Czesław Trzeciak
Zbigniew Łosiewicz
Czesław Radomski
Henryk Ramęda

 

Tradycyjne spotkanie opłatkowe - Grudzień 2004r.

 

Inauguracja roku akademickiego Akademii Morskiej - Październik 2005r.

 

Złożenie wiązki kwiatów przed pomnikiem
"Tym co nie powrócili z morza" w rocznicę tragedii
promu Jan Heweliusz - Styczeń 2005r.

 

Kolacja wigilijna - Grudzień 2005r.