Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich
w Szczecinie KONTAKT

W siedzibie stowarzyszenia, które mieści się
w Studenckim Domu Marynarza na ul.Starzyńskiego 9 w Szczecinie,
w każdy pierwszy czwartek oraz w każdą trzecią środę miesiąca,
odbywają się spotkania członków i sympatyków
(godz. 18:00, sala nr 800)


DOM MARYNARZA
ul. Teofila Starzyńskiego 9
71-506 SZCZECIN
horn.losiewicz@wp.pl

Władze Stowarzyszenia
Starszych Mechaników Morskich
w Szczecinie

wybrane na Walnym Zebraniu SSMM
w dniu 19 września 2015 r.

 
Przewodniczący Rady Oddziału
St. Of. Mech. Okr. dr inż. Zbigniew Łosiewicz

 
Wiceprzewodniczący Rady Oddziału
St. Of. Mech. Okr. Marceli Stelmaszczuk
St. Of. Mech. Okr. Janusz Ciechański
St. Of. Mech. Okr. Janusz Fydrych
St. Of. Mech. Okr. Zdzisław Serafin

 
Sekretarz
St. Of. Mech. Okr. Jerzy Orzechowski


 
Skarbnik
St. Of. Mech. Okr. Stanisław Knihinicki

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
St. Of. Mech. Okr. Antoni Wiewióra

 
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
St. Of. Mech. Okr. Zbigniew Kielnik
St. Of. Mech. Okr. Tadeusz Wiśniewski

 
Honorowi Przewodniczący SSMM
St. Of. Mech. Okr. Prof. Stanisław Kuszmider
St. Of. Mech. Okr. Marceli Stelmaszczuk

 
Honorowy Skarbnik SSMM
St. Of. Mech. Okr. Stanisław Knihinicki

 

Dnia 22-10-2011 roku odbyło się Walne Zebranie SSMM Oddziału w Szczecinie, na którym wybrano nowe władze.

 
Honorowi Przewodniczący
St. Of. Mech. Okr. prof. Stanisław Kuszmider
St. Of. Mech. Okr. Marceli Stelmaszczuk

 
Honorowy Skarbnik
St. Of. Mech. Okr. Stanisław Knihinicki

 
Przewodniczący Rady Oddziału SSMM w Szczecinie
St. Of. Mech. Okr. Marceli Stelmaszczuk

 
Wiceprzewodniczący
St. Of. Mech. Okr. Janusz Ciechański

 
Wiceprzewodniczący
St. Of. Mech. Okr. Janusz Fydrych

 
Wiceprzewodniczący
St. Of. Mech. Okr. Jerzy Orzechowski

 
Wiceprzewodniczący
St. Of. Mech. Okr. Czesław Trzeciak

 
Sekretarz Stowarzyszenia
St. Of. Mech. Okr. dr inż. Zbigniew Łosiewicz

 
Skarbnik
St. Of. Mech. Okr. Stanisław Knihinicki

 
Członek Rady Oddziału
dr Adolf Wysocki

 
Z-ca Członka Rady Oddziału
St. Of. Mech. Okr. Zdzisław Serafin
Z-ca Członka Rady Oddziału
St. Of. Mech. Okr. Jerzy Sobolewski

 
Komisja Rewizyjna
St. Of. Mech. Okr. prof. Antoni Wiewióra
St. Of. Mech. Okr. Zbigniew Kielnik
St. Of. Mech. Okr. Tadeusz Wiśniewski

Dnia 22-10-2011 roku odbyło się w Szczecinie Walne Zebranie SSMM, na którym wybrano nowe władze Rady Głównej.

 
Przewodniczący Rady Głównej SSMM
St. Of. Mech. Okr. Adam Stróżyk

 
I-szy Wiceprzewodniczący Rady Głównej
St. Of. Mech. Okr. Marceli Stelmaszczuk

 
Wiceprzewodniczący Rady Głównej
St. Of. Mech. Okr. prof. Jan Rosłanowski

 
Wiceprzewodniczący Rady Głównej
St. Of. Mech. Okr. dr inż. Zbigniew Łosiewicz

 
Sekretarz Rady Głównej
St. Of. Mech. Okr. Erazm Nowakowski

 
Skarbnik Rady Głównej
St. Of. Mech. Okr. Zbigniew Pytko

 
Członek Rady Głównej
St. Of. Mech. Okr. Janusz Fydrych

 
Członek Rady Głównej
St. Of. Mech. Okr. Jerzy Orzechowski

 
Z-ca Członka Rady Głównej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler

 
Z-ca Członka Rady Głównej
St. Of. Mech. Okr. Zdzisław Serafin

 
Główna Komisja Rewizyjna
St. Of. Mech. Okr. Władysław Dziurzański – Przewodniczący Komisji
St. Of. Mech. Okr. Zbigniew Kielnik – Członek Komisji
St. Of. Mech. Okr. Feliks Kazimierski - Członek Komisji