Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich
w Szczecinie PUBLIKACJE

4. STCW 78/95 - oczekiwanie na tekst konwencji i przepisy wykonawcze- Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska - luty 1999
3. Dyplomy i świadectwa alternatywne - Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska - wrzesień 1997
2. Zmiana bandery - Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska - styczeń 1999 (w formie skróconej)
1. O potrzebie reformy szkolnictwa morskiego - Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska - październik 1998