Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich
w Szczecinie PUBLIKACJE

2. Mniejsze zainteresowanie Polakami - Artykuł ukazał się w Namiarach Nr 6/512 z marca 1999
1. Starzejemy się ... - Artykuł ukazał się w dodatku specjalnym NAMIARY na morze i handel, 1998